Kas sinu ettevõttes peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist või töökeskkonnavolinik?

 

Kes on töökeskkonnaspetsialist ja kes on töökeskkonnavolinik? Millal tuleb üks või teine ametisse määrata?

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kes tunneb töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid seaduseid, ettevõtte töötingimusi, jälgib ja kontrollib neid ning vajadusel võtab kasutusele abinõud ohutu töö tagamiseks.

Kümne või enama töötajaga ettevõttes valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku. Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes, kes aitab välja tuua ja tööandjale edastada probleeme töökeskkonnas.

Töökeskkonnanõukogu on suuremates ettevõtetes moodustatav töörühm, milles lahendatakse töötajate ja tööandja koostöös ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse ettevõtetes, kus töötab 50 või enam töötajat, nõukogusse kuulub võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajaid. Töökeskkonnanõukogu liikmete arv sõltub ettevõttest ja on tööandja otsustada, minimaalselt peab nõukogusse kuuluma 4 liiget (sh 2 tööandja ja 2 töötajate esindajat). Töökeskkonnanõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 4 aastat. Töötajate esindajad võib nõukogust tagasi kutsuda töötajate üldkoosolek.

Ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu eest vastutav töötaja, sh töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik ja töökeskkonnanõukogu liige, peab peale ametisse määramist läbima vastava sisulise koolituse. Vähemalt kord viie aasta jooksul peab vastutav töötaja läbima töötervishoiu ja tööohutuse täienduskoolituse.

Täiendavalt saad teema kohta edasi lugeda siit.

Koolituste sisu on määratud sotsiaalministri määrusega nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”.

Töötervishoid ja tööohutus

05.06 –07.06.2017

õnnetus2

 

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitused annavad Sulle vajalikud teadmised turvalise töökeskkonna loomiseks ning seadusest tulenevate töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmiseks. Meie koolitusel on ka praktiline osa, kus õpid läbi erinevate harjutuste vähendama koormust oma kehale.

Koolitusel tegeleme järgmiste teemadega

 • Töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes
 • Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe
 • Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs
 • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine
 • Tööga seotud haigused. Tervisekontroll. Esmaabi
 • Töökeskkonna sisekontroll

Teisel koolituspäeval (ka täienduskoolitusel) on teemadeks riskianalüüs ja  kehalise aktiivsuse olulisus töövõime säilitamisel: jõu- ja vastupidavustreening ning lõõgastumine.

Praktiliselt teeme läbi

 • Igapäeva ergonoomika: istumine, seismine, kükitamine, magamine, aiatööd, koormus lülisambale eri asendite korral
 • Tööergonoomika: tööliigutused ja -asendid, erinevate töökohtade ergonoomika  (nt kontoritööpaiga kohandamine)
 • Raskuste käsitsi teisaldamine

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe

06.06.2017

Tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Koolitusel õpid

 • millised on töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid
 • kuidas ennetada tööstressi
 • milline peab olema igapäeva ergonoomika
 • milline on kehalise aktiivsuse olulisus töövõime säilitamisel
 • kuidas kaardistada terviseriske
 • kuidas koostada riskianalüüsi

Vaata ka teisi ärikooli koolitusi!

MS Exceli baaskoolitus 18.05 –08.06.2017
MS Excel algajale – alustame nullist 18.05.2017
MS Excel algajale – kuidas Excel arvutama panna 25.05 –30.05.2017
Majandusaasta aruanne (laupäeviti) 03.06 –17.06.2017
Töötervishoid ja tööohutus 05.06 –07.06.2017
Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe 06.06.2017
MS Excel edasijõudnule – sissejuhatus andmeanalüüsi 08.06.2017
Raamatupidaja koolitus (laupäeviti) 09.09 –16.12.2017
Raamatupidaja koolitus (neljapäeviti) 14.09 –20.01.2018

Kõik meie koolitused>>

 

Avaldatud: 09.05.2017