Tee endale õppimine mugavaks ja osale meie e-kursustel!

 

ekursused

Tee endale õppimine mugavaks ja osale meie e-kursustel!

Meie e-kursused on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE: https://moodle.e-ope.ee/.

Arvutigraafika

04.09 –12.11.2017

Koolitusel omandad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast. Õpid kasutama erinevaid arvutigraafika programme ja graafikafailide vorminguid, teostama lihtsamat pilditöötlust ja looma raster- ja vektorgraafilisi töid.

Õppesisu

 • Arvutigraafika põhimõisted (resolutsioon, värvussügavus, pildifailiformaadid)
 • Värvusõpetuse alused ja värvimudelid (RGB, CMYK, LAB, HSB, HEX)
 • Rastergraafika Adobe Photoshop baasil (tööriistad ja lihtsamad töövõtted, kihid, selekteerimine, maskid, värvikorrektsioon ja tonaalsuse parandamine, fotode korrigeerimine, tekst)
 • Arvutigraafika rakendusvaldkonnad (animeeritud gif, fotokollaaž, digimaal)
 • Vektorgraafika Adobe Illustratori baasil (tekst, pen tööriist, pintslid, 3D efektid, trasseerimine)
 • Arvutigraafika alternatiivsed programmid (rastergraafika programm ArtRage, vektorgraafika programm Inkscape)
 • Küljendamine Microsoft Publisheri või Scribus baasil
 • Tutvumine arvutigraafika võistluste, näituste ja veebiajakirjadega. Veebipõhised arvutigraafika programmid.

Kursusel kasutatavad arvutiprogrammid: Adobe Photoshop, vektorgraafikaks Adobe Illustrator ja Inkscape, digimaalimiseks ArtRage, küljendamiseks Microsoft Publisher ja Scribus.


Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga

04.09 –15.10.2017

Koolitusel omandad baasteadmised info- ja reklaammaterjalide kujundamisest ning küljendamisest Microsoft Publisheriga. Samuti õpid tehtud töid vormistama veebi- ja trükivormingutesse.

Õppesisu

 • Sissejuhatus Publisheri, programmi kasutajaliides – millal kasutada Publisheri,menüüde ja töövahendite tutvustamine
 • Mallide kasutamine – mallide valimine, fondi- ja värviskeemide valimine ja muutmine, teksti ja piltide lisamine
 • Hea disaini põhimõtted – disaini suurus ja kuju, värvide ja kirjatüüpide valiku põhimõtted, piltide, kujundite ja raamide kasutamine
 • Kutse/kaardi kujundamine ja küljendamine
 • Plakati kujundamine ja küljendamine
 • Flaieri kujundamine ja küljendamine
 • Visiitkaardi kujundamine ja küljendamine
 • Menüü kujundamine ja küljendamine
 • Tänukirja kujundamine ja küljendamine
 • Diplomi kujundamine ja küljendamine
 • Kalendri kujundamine ja küljendamine
 • Voldiku kujundamine ja küljendamine
 • Ajalehe kujundamine ja küljendamine

Turismimajanduse alused

04.09 –10.12.2017

Turismimajanduse aluste koolitus annab sulle vajalike teadmisi ja oskusi turismiettevõtte loomiseks ning arendamiseks. Samuti viiakse sind kurssi uute turismitrendide ja turismi tulevikusuundumustega.

Õppesisu

 • Turismi mõiste, ajalugu, areng, roll, seosed teiste majandusharudega
 • Turismimajandus ja keskkond
 • Turismivormid
 • Turismiettevõtete liigid
 • Reisidokumendid
 • Reisijate ja turistide liigitamine
 • Reisija turismitooted ning -teenused
 • Külastuseesmärgid, turistide motiivid, vajadused ja ootused
 • Reisikaubandus, reisiteenuste levikanalid
 • Turismiteenuste nõudlus ja pakkumine
 • Turismipoliitika ja selle kandjad
 • Eesti ja rahvusvahelised turismiorganisatsioonid ja -ühendused
 • Eesti turismiseadus ja riiklik turismiarengukava
 • Turismikvaliteedisüsteem ja kvaliteedimärgised
 • Jätkusuutlik turism. Turismi tulevikusuundumused

Vaata ka meie teisi e-kursusi!

Arvutigraafika 25.09 –03.12.2017
Arvutigraafika 16.10 –24.12.2017
Arvutigraafika 06.11 –14.01.2018
Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga 30.10 –10.12.2017
Graafikat sisaldavate materjalide loomine Microsoft Publisheriga 25.12 –04.02.2018

Kõik meie koolitused>>

 

Avaldatud: 11.08.2017