Töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku koolitus

 

töötervishoiu-ja-tööohutuse-koolitus

Regulaarne esmaabiandja ja töötervishoiu koolitustel osalemine aitab sul säilitada oma töötajate tervist ja töövõimet.

Tõhus töötervishoiu ja tööohutuse süsteem toetab iga asutuse arengut. Tööandja kohustuseks on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.

Töötervishoid ja tööohutus

18.09 –19.09.2017

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitused annavad Sulle vajalikud teadmised turvalise töökeskkonna loomiseks ning seadusest tulenevate töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmiseks. Meie koolitusel on ka praktiline osa, kus õpid läbi erinevate harjutuste vähendama koormust oma kehale.

Koolitusel tegeleme järgmiste teemadega

  • Töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes
  • Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe
  • Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs
  • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine
  • Tööga seotud haigused. Tervisekontroll. Esmaabi
  • Töökeskkonna sisekontroll

Teisel koolituspäeval (ka täienduskoolitusel) on teemadeks riskianalüüs ja  kehalise aktiivsuse olulisus töövõime säilitamisel: jõu- ja vastupidavustreening ning lõõgastumine.

Praktiliselt teeme läbi

  • Igapäeva ergonoomika: istumine, seismine, kükitamine, magamine, aiatööd, koormus lülisambale eri asendite korral
  • Tööergonoomika: tööliigutused ja -asendid, erinevate töökohtade ergonoomika  (nt kontoritööpaiga kohandamine)
  • Raskuste käsitsi teisaldamine

Koolituste sisu on määratud sotsiaalministri määrusega nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“.


Vaata ka teisi töötervishoiu ja tööohutuse koolitusi!

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe 19.09.2017
Esmaabiandja väljaõppekursus 05.10 –06.10.2017
Esmaabiandja täienduskoolitus 06.10.2017
Töötervishoid ja tööohutus 16.10 –19.10.2017
Töötervishoid ja tööohutus 20.11 –22.11.2017
Töötervishoid ja tööohutus 11.12 –14.12.2017

Kõik meie koolitused>>

 

Avaldatud: 07.09.2017