Esmaabiandja määramine ettevõttes – mida tuleb silmas pidada?

esmaabiandja-väljaõppekursus1

Kes võib olla ettevõttes esmaabiandjaks? Kas piisab ühest esmaabiandjast? Kui tihti peab esmaabiandja käima täiendõppel?

Tööandja ülesanne on määrata ettevõttes esmaabiandja(d). Esmaabiandjaks saab olla ainult asjakohast koolitust saanud töötaja. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.

Firma mitme territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuse või vahetustega töö korral peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabi väljaõppe läbinud töötaja.

Esmaabiandja väljaõpe peab olema vähemalt 16tunnine. Iga kolme aasta järel tuleb esmaabiandja suunata täiendõppele.

Esmaabiandja väljaõppekursus

05.10 –06.10.2017

Esmaabiandja koolituse läbinud inimene oskab erinevate tööõnnetuste korral hinnata kannatanu seisundit ja pakkuda talle adekvaatset esmaabi.

Koolitusel õpid

  • kuidas hinnata kannatanu seisundit
  • elustamist elektriga seotud õnnetuste, uppumise ja südameinfarkti korral
  • kuidas eemaldada võõrkeha hingamisteedest ning kuidas osutada esmaaabi
  • ajukahjustuse korral
  • verejooksu peatamise võtteid
  • mis on šokk
  • erinevaid sidumistehnikaid
  • erinevaid lahastamise viise
  • kuidas käituda mürgistuse korral, põletuse ja külmakahjustuse korral

Koolituste sisu on määratud sotsiaalministri määrusega nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“.


Esmaabiandja täienduskoolitus

06.10.2017

Koolitus on mõeldud inimestele, kes on varem juba läbinud 16-tunnise esmaabiandja väljaõppekursuse. Koolituse eesmärgiks on tuletada meelde esmaabivõtteid ja käitumist õnnetusjuhtumi korral.

Vaata ka töötervishoiu ja tööohutuse koolitusi!

Töötervishoid ja tööohutus 16.10 –19.10.2017
Töötervishoid ja tööohutus 20.11 –22.11.2017
Töötervishoid ja tööohutus 11.12 –14.12.2017

Kõik meie koolitused>>

Avaldatud: 13.09.2017