Algamas on raamatupidaja koolitus kolmapäeviti.

raamatupidaja-koolitus11

Raamatupidamisoskused tulevad kasuks nii tööd otsides kui ettevõtlusega tegeledes.

Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.

Raamatupidaja koolitusel õpid kajastama ostu- ja müügiarveid, pidama materiaalse ja immateriaalse põhivara ning varude arvestust, koostama bilanssi, maksu- ja majandusaasta aruannet ning arvestama palkasid, makse ja puhkusetasusid.

Raamatupidaja koolitus (kolmapäeviti)

15.11 –07.03.2018

Raamatupidaja koolitusel omandad kõik vajalikud teadmised ja praktilised oskused, et alustada tööd väikeettevõtte raamatupidajana.

Koolitus koosneb 3 moodulist. Võid osa võtta tervest koolitusest või õppida moodulite kaupa!


I moodul: Raamatupidamise algõpe

15.11 –27.12.2017

 1. Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
 2. Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
 3. Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
 4. Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 5. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 6. Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
 7. Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

II moodul: Raamatupidamine edasijõudnutele

03.01 –14.02.2018

 1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
 2. Lühiajalised finantsinvesteeringud.
 3. Põhivara arvestus – materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
 4. Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
 5. Ostu- ja müügireskontro- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
 6. Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
 7. Kasutus- ja kapitalirent.
 8. Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
 9. Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud.

III moodul: Majandusaasta aruanne

21.02 –07.03.2018

 1. Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
 2. Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
 3. Kasumiaruande kaks skeemi.
 4. Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
 5. Omakapitali muutuste aruanne.

Vaata ka teisi ärikooli koolitusi!

Raamatupidamine edasijõudnutele (laupäeviti) 21.10 –25.11.2017
UUS! Maksumuudatused 2017/2018 23.10 –30.10.2017
MS Excel spetsialistile – andmeanalüüs diagrammide ja Pivot tabelite abil 17.11.2017
MS Excel spetsialistile – eelarvete koostamine, töölehe kaitse, ühistöö 20.11.2017
UUS! Kuidas viia oma Facebooki turundus uuele tasemele? 22.11 –23.11.2017
UUS! Sisuturundus Internetis – õpi kuidas kokku hoida nii aega kui raha! 27.11 –28.11.2017
Majandusaasta aruanne (laupäeviti) 02.12 –16.12.2017
Majandusaasta aruanne (neljapäeviti) 04.01 –18.01.2018

Kõik meie koolitused>>

 

Avaldatud: 17.10.2017