Kuidas korraldada ettevõttes tööohutusalast tegevust?

töötervishoiu-ja-tööohutuse-koolitus

Regulaarne töötervishoiu ja tööohutuse koolitustel osalemine aitab sul säilitada oma töötajate tervist ja töövõimet.

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitusel õpid vastavalt seadustele korraldama ja rakendama ettevõtte töökeskkonna tööohutusalast tegevust. Saad teada, kuidas käib ettevõttes tervisekontrolli korraldamine ning mis on töötaja ja tööandja õigused ja kohustused. Tutvud kehtivate õigusaktidega ja näitame sulle, kuidas on muutusi kõige lihtsam jälgida.

Teisel koolituspäeval (ja täienduskoolitusel) on üheks teemaks ka kehalise aktiivsuse olulisus töövõime säilitamisel.

Teisel koolituspäeval teeme praktiliselt läbi:

  • Igapäeva ergonoomika: istumine, seismine, kükitamine, magamine, koormus lülisambale eri asendite korral
  • Tööergonoomika: tööliigutused ja -asendid, erinevate töökohtade ergonoomika  (nt kontoritööpaiga kohandamine)
  • Raskuste käsitsi teisaldamine

Töötervishoid ja tööohutus

20.11 –22.11.2017

Koolituste sisu on määratud sotsiaalministri määrusega nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“.

Vaata ka teisi töötervishoiu ja tööohutuse koolitusi!

Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe 21.11.2017
Töötervishoid ja tööohutus 11.12 –14.12.2017
Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe 13.12.2017

Kõik meie koolitused

 

Avaldatud: 03.11.2017