Mis mulje jätab majandusaasta aruanne su ettevõtte äripartneritele?

majandusaasta-aruanne1

Majandusaasta aruanne on dokument, millega võivad tutvuda kõik soovijad.

Aastaaruandes kajastatav info peab olema objektiivne, õige ja õiglane, arusaadav ning andma selge ja ülevaatliku pildi osanikele endile kui ka kõrvalseisjale (näiteks potentsiaalsele äripartnerile) ettevõtte finantsseisundist, majandustulemustest, omakapitali muutustest ja rahavoogudest. Seetõttu tuleks mõelda koostatavale dokumendile kui oma ettevõtte parimale visiitkaardile.

Koolitusel tutvud kehtiva seadusandluse ja korraga, õpid mõistma majandusaasta aruande eesmärke ning koostama korrektselt vormistatud majandusaasta aruannet.

Koolitusel õpid koostama:

  • majandusaasta aruannet arvudes – bilanssi, kasumi- ja rahavoogude aruannet ning kajastama muutusi põhivaras;
  • majandusaasta aruande tekstilist osa – tegevusaruannet ja juhtkonna hinnagut majandusaastale.

Majandusaasta aruanne (laupäeviti)

02.12 –16.12.2017

Koolitus on mõeldud raamatupidajatele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi tööalaselt täiendada ning väikeettevõtjatele ja juhatuse liikmetele, kes soovivad paremini mõista majandusaasta aruande eesmärke ja ettevõtte finantside juhtimist.

Vaata ka teisi ärikooli koolitusi!

Raamatupidaja koolitus (kolmapäeviti) 15.11 –07.03.2018
Raamatupidamise algõpe (kolmapäeviti) 15.11 –27.12.2017
MS Excel spetsialistile – andmeanalüüs diagrammide ja Pivot tabelite abil 17.11.2017
MS Excel spetsialistile – eelarvete koostamine, töölehe kaitse, ühistöö 20.11.2017
UUS! Sisuturundus Internetis – õpi kuidas kokku hoida nii aega kui raha! 27.11 –28.11.2017
UUS! Maksumuudatused 2017/2018 27.11 –04.12.2017
Raamatupidamine edasijõudnutele (kolmapäeviti) 03.01 –14.02.2018
Majandusaasta aruanne (neljapäeviti) 04.01 –18.01.2018
UUS! Kuidas viia oma Facebooki turundus uuele tasemele? 29.01 –30.01.2018
Majandusaasta aruanne (kolmapäeviti) 21.02 –07.03.201

Kõik meie koolitused

Avaldatud: 09.11.2017