Kumb peab sinu ettevõttes ametisse määratud olema? Kas töökeskkonnaspetsialist või -volinik?

töötervishoiu-ja-tööohutuse-koolitus

Kes on töökeskkonnaspetsialist ja kes on töökeskkonnavolinik? Millal tuleb üks või teine ametisse määrata?

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kes tunneb töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid seaduseid, ettevõtte töötingimusi, jälgib ja kontrollib neid ning vajadusel võtab kasutusele abinõud ohutu töö tagamiseks.

Kümne või enama töötajaga ettevõttes valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku. Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes, kes aitab välja tuua ja tööandjale edastada probleeme töökeskkonnas.

Töökeskkonnanõukogu on suuremates ettevõtetes moodustatav töörühm, milles lahendatakse töötajate ja tööandja koostöös ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse ettevõtetes, kus töötab 50 või enam töötajat, nõukogusse kuulub võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajaid. Töökeskkonnanõukogu liikmete arv sõltub ettevõttest ja on tööandja otsustada, minimaalselt peab nõukogusse kuuluma 4 liiget (sh 2 tööandja ja 2 töötajate esindajat). Töökeskkonnanõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 4 aastat. Töötajate esindajad võib nõukogust tagasi kutsuda töötajate üldkoosolek.

Ettevõtte tööohutuse ja töötervishoiu eest vastutav töötaja, sh töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik ja töökeskkonnanõukogu liige, peab peale ametisse määramist läbima vastava sisulise koolituse. Vähemalt kord viie aasta jooksul peab vastutav töötaja läbima töötervishoiu ja tööohutuse täienduskoolituse.

Täiendavalt saad teema kohta edasi lugeda siit.

Töötervishoid ja tööohutus

11.12 –14.12.2017

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitusel õpid vastavalt seadustele korraldama ja rakendama ettevõtte töökeskkonna tööohutusalast tegevust. Saad teada, kuidas käib ettevõttes tervisekontrolli korraldamine ning mis on töötaja ja tööandja õigused ja kohustused. Tutvud kehtivate õigusaktidega ja näitame sulle, kuidas on muutusi kõige lihtsam jälgida.

Koolituste sisu on määratud sotsiaalministri määrusega nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“.


Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe

13.12.2017

Tööandjatele, töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.

Vaata ka teisi töötervishoiu ja esmaabi koolitusi!

Töötervishoid ja tööohutus 15.01 –17.01.2018
Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe 16.01.2018
Esmaabiandja väljaõppekursus 18.01 –19.01.2018
Esmaabiandja täienduskoolitus 19.01.2018

Kõik meie koolitused

 

Avaldatud: 28.11.2017