Teenindusalane soome keel (algtase)

Aeg: 01.02.2013 kuni 12.04.2013
Maht: 60 tundi
Hind: 210 €
Grupi suurus: 12 inimest
Tüüp: grupikoolitus
Koolitaja: Triinu Palo, Tartu Kutsehariduskeskuse soome keele õpetaja ja OÜ Meditalo soome keele õpetaja
Lisainfo: Katrin Hummal, katrin.hummal@khk.ee, tel 736 1833

Koolitus on katki

Teenindusalane soome keel (algtase)

Kursuse maht: 60 tundi auditoorset tööd, millele lisandub individuaalne kodutöö.

Õppetöö toimub kaks korda nädalas: teisipäev kl 13:00-15:00 ja reedel kl 13:00- 16:15.

Koolituse toimumise koht: Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1, A-korpus II korrus

Hind: 210 eurot (võimalik tasuda kahes osas)

Eesmärk:

Kursuse eesmärgiks on väärtustada korrektset võõrkeele kasutust ja julgustada teenindajaid kliendiga soome keeles suhtlema.

Kursuse läbinu omandab elementaarse turismi- ja teenindusalase soome keele, mõistab lihtsamat tavakõnet ja suudab arendada viisakat suhtlust, mõistab lihtsamaid tööalaseid tekste ja tuleb toime teenindusolukordades.

Sihtgrupp:

Kursusele ootame eelkõige teenindusala töötajad (müüjad, ettekandjad, kelnerid, administraatorid), kes tegelevad igapäevaselt klientide teenindamisega.

Teemad:

1. Tervitamine; viisakusväljendid.
2. Iseendast ja oma lähedastest rääkimine. Oma igapäevategevuste kirjeldamine.
3. Oma tööst ja tööülesannetest rääkimine, ettevõtte lühitutvustus.
4. Aeg (nädalapäevad, kuud, aastaajad, kellaaeg).
5. Tee juhatamine.
6. Ilm
7. Majutusega seonduv sõnavara.
8. Toitlustusega seonduv sõnavara.
9. Turismiga seotud sõnavara.

Keele õpetamisel lähtub õpetaja kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest – suunatud suhtlemisele ja mõistmisele, kasutatakse võimalikult palju õpitavat keelt, põhirõhk teate edastamisel, mitte niivõrd grammatilisel korrektsusel.

Koolituste läbinutele (vähemalt 80% osalemisel) väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna tunnistus.

Võimalus osaleda kursusel Eesti Töötukassa koolituskaardiga. Lisainfot koolituskaardi kohta leiate SIIT.

Avaldatud: 03.01.2013