Koostöö

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on koostööpartneriks paljudele Lõuna-Eesti koolitajatele, vabaharidusühendustele ja elukestva õppe edendamisega tegelevatele organisatsioonidele.

Osaleme projektides ja töörühmades, et toetada elukestva õppe ideed ja arendada täiskasvanute koolituse võimalusi.

Kuna meie poolt korraldatavad koolitused on nii vabahariduslikud kui ka tööalast konkurentsivõimet tõstvad, kaasame koolituste korraldamisse ja projektide elluviimisse nii oma kooli täiskasvanute koolitajaid kui ka eksperte ning praktikuid väljaspoolt Tartu Kutsehariduskeskust.

Meie suurimad koostööpartnerid on: