Projektid

ESF projekt  “Täiskasvanute elukestva õppe toetamine ja karjääriplaneerimise
oskuste arendamine Tartu, Jõgeva ja Järvamaal 2011-2013″

Sihtgrupp: töötavad ja töötud inimesed vanuses 25 -55 aastat, kes ei omanda hetkel tasemeharidust.

Teemad:

  • Enesetundmine
  • Õnn ja rahulolu, baasväärtused, täiskasvanu vaimne areng, motivatsioon, isiksuse omadused, tööväärtused, oskused, minu tugevad ja nõrgemad küljed.
  • Töömaailma ja õppimisvõimaluste tundmine
  • Karjäär, õppimisvõimalused, baasoskused ja võtmepädevused, unistuste töö, miks kaob töörõõm?, areng spetsialistina, silmapaistva CV ja kaaskirja koostamine, töövestlus.
  • Mida toovad mulle kaasa muudatused ja enesekindlus muudatuste elluviimisel
  • Enesejuhtimine, otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, sundvalikud, alternatiivid, muudatustega toimetulek.