TÕN

XVIII täiskasvanud õppija nädal
9.-16. oktoober 2015

Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN) on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks.

TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.

TÕN on elukestvat õpet propageeriv üritus, mille ajal võimendame kõike, mis seostub täiskasvanueas õppimise ja arenguga. TÕNi koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugigrupid igas maakonnas.

Nädala raames toimuvad erinevad elukestvat õpet propageerivad ja tutvustavad üritused üle Eestimaa. Vaata lisaks SIIT.
Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse silmapaistvaid õppijaid, koolitajaid, organisatsioone ning valitakse ka aasta õpitegu.

Tartumaa nominendid 2015. aastal on:
Aasta õppija:
Ene Raid
Lea Malin
Kai Taba
Kristi Jõesaar
Jaanika Luik

Aasta koolitaja:
Marika Kaasik, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium
Ülo Treikelder, Tartu Linnaraamatukogu
Erna Tamm, Tartu Rahvaülikool
Jane Suvi, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

Aasta koolitussõbralikum organisatsioon:
Hanza Mechanics Tartu

Aasta õpitegu:
Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool
Tartu Rahvaülikooli Näitustegevus

Täiskasvanud õppija nädal Tartumaal 2015 kava
Täiskasvanud õppija nädal Tartumaal 2014 Facebookis

TON_2015