Moodulõpe

Moodulõpe tasemeõppest on õpe, kus koolitataval on võimalus liituda Tartu Kutsehariduskeskuse tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva(d) mooduli(d) või moodulitest sobivad teemad.
Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele Tartu Kutsehariduskeskuses õpetatavate erialade raames.
Õppijal on võimalus valida üks moodul (teema) või komplekteerida mitmest moodulist endale sobiv õppeplaan.

Moodulõpe tasemeõppest -koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva(d) mooduli(d).

Moodulõpe on tasuline. Ühe mooduli maksumus kujuneb vastavalt riiklikult kehtestatud kutseõppeasutuse koolituskoha aasta baasmaksumusele arvestades õppekavarühmade ja õppevormide rahastamise koefitsente