Tööalane areng ja õppimisvõimalused

Meile kõigile on vajalikud teadmised tööturust ja õppimisvõimalustest, aga ka sellest, kuidas end müüa. Sageli pole töötavad inimesed rahul oma tööga ning mittetöötavad on mures, kuidas tööd leida.

Tartu Kutsehariduskeskuses töötab täiskasvanute karjääri- ja õppenõustaja, kes viib läbi nii individuaalseid kui grupinõustamisi ning lühikoolitusi. Nõustamine on tasuta, koolitused minimaalse osalustasuga.
Nõustamiste käigus on inimesed leidnud julgust ja motivatsiooni viia sisse muudatusi oma tööelus, asuda õppima, pidada läbirääkimisi palga või töö sisu osas. Samuti on neid, kes olukorda analüüsides on jõudnud tõdemusele, et nende tööl polegi midagi viga ning kõik saab alguse suhtumistest ning hoiakutest meie sees.

Lähiajal algavad koolitused-grupinõustamised:

Minu võimalused muudatusteks (töö ja õppimine)

Silmapaistva CV koostamine

Motivatsiooni- ja kaaskirja koostamine

Ametid ja tööturg

Töövestluse treening  

Minu võtmeoskuste leidmine ja tööalase arengu kaardistamine

Enesetundmine, töövõimalused ja valmisolek muudatusteks

Avaldatud: 01.11.2013

Liitu uudiskirjaga