Nõustajad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liine Maasikas

Olen hariduselt eripedagoog ja kasvatusteadlane ning töötanud kõikides koolitüüpides, mille käigus on minust saanud kaasava hariduse entusiast. Arvan, et igal õpilasel peab olema võimalus omandada oma võimetele ja huvidele vastav haridus, mida meie kutsekool ka võimaldab.

Oma töös nõustajana puutun kokku põhiliselt nende õpilastega, kes veel ei tea täpselt, milline eriala neile enim sobiks ja näen ka neid, kes õpingute käigus on avastanud, et kunagine kujutelm mõne eriala võlust on osutunud hoopis teistsuguseks. On tore näha, et tänapäeva noored julgevad ja tahavad mõelda selle peale, et eriala, mida nad õpivad, neid ka päriselt puudutaks ning lisaks erialastele teadmiselte võimaldaks ka isiklikku arengut.

Pean oluliseks, et õpilased oskaksid end adekvaatselt analüüsida, näha oma tugevusi ja tunda ära võimalused, millest kindlasti kinni haarama peaks – oma töös proovin neid eesmärke saavutada ning olla õpilastele abiks oluliste valikute tegemisel.