Ehitus

Viime läbi koolitusi, mis vastavad Vabariigi Valitsuse määrusele “Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2000, 4, 30):
-Troppija koolitus
-Tellingute paigaldaja koolitus
-Objekti tööjuhi täiendusõpe kraanade töö korraldamisest tõste-, ehitus- ja montaažitöödel

Lisaks erinevaid ehituse valdkonna koolitusi (nimekiri pole lõplik):
– Maalri koolitus
– Plaatija koolitus
– Krohvimine
– Põrandakatete paigaldus
– Ehitusviimistleja praktiline väljaõpe
– Pottsepatööd
– Nõuded ja normid pottsepatööde teostamisel
– Kamina ehitus
– Müüritööd
– Ehitusplatsi koordinaatori koolitus
– Keskkonnatehnika lukksepa koolitus
– Kinnisvarahooldaja koolitus.

Koolituspakkumiste saamiseks võtke ühendust:
koolitusjuht Martin Hansoniga: martin.hanson@khk.ee või tel 736 1834