Töötervishoid- ja tööohutus

Pakume Teile parimate spetsialistide poolt läbiviidavaid koolitusi, kus lisaks tunnistusele saate ka väärt teadmisi ning oskusi:
– Esmaabi
– Töötervishoid ja tööohutus

Töötervishoid on töötaja tervishoid, mis seisneb töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamises töötaja tervisekahjustuste vältimiseks, töö kohandamises töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamises (allikas: EAS).

Töötervishoiule ja ohutusele on riik kehtestanud palju nõudeid ja piiranguid. Tööandjal on kohustus tagada ettevõtte töötajatele ohutu ja tervislik töö ning vastutus ohutusnõuete rikkumise eest.

Igas ettevõttes peavad olema koolitatud töökeskkonnaspetsialist ja esmaabiandja.

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu ja tööohutuse alaseid ülesandeid.

Lisainfo koolitusjuht Kätlin Virgolt: katlin.virgo@khk.ee või tel. 7 361 834.