Telli Koolitus

Töötukassa koolituskaart

Täpsem info: Töötukassa koolituskaart

Mis see on?

Koolituskaart on kiire ja paindlik võimalus pakkuda töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele vajadusel tööalast ümber- ja täiendusõpet, mis aitab uut tööd leida.

Tööalaseks koolituseks on ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamine või täiendamine ning ettevõtluskoolitused.