Korraldus

Õppetöö toimub peamiselt Tartu Kutsehariduskeskuse õppehoonetes Kopli 1 ja Põllu 11 (vaata asukohta siit), kus paiknevad kaasaegselt sisustatud teooriaklassid ning praktika sooritamiseks vajalikud õppetöökojad.

Koolituse tellija vajadustest tulenevalt viime koolitusi läbi ka kliendi ehk tellija ruumides, koostame õppekavad ning kaasame sobivad koolitajad.

Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Koolituse nõutavas mahus läbinutele väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistus.